Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2016
1.
34314

Selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 mei 2016 te houden.

2.
34228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 26 april 2016 plenair te behandelen.

3.
34228

Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit energieprestatievergoeding huur)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 5 april 2016 inzake antwoorden op vragen over het Ontwerpbesluit omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228, E) aan te houden totdat bekend is hoe de verdere behandeling in de Tweede Kamer van het Ontwerpbesluit is.

4.
Staat van de Volkhuisvesting / toezegging T02074

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 april 2016 inzake aanbieding rapportage Staat van de Volkshuisvesting (32847, I) besluit de commissie dat op 17 mei 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister kan worden geleverd. De commissie beschouwt toezegging T02074 als deels voldaan.

5.
33258/34105, I / toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2016 inzake uitvoering motie-Bikker c.s. (33258/34105, K) een of twee weken aan te houden.

6.
Rondvraag

Het lid Van Weerdenburg (PVV) kondigt aan schriftelijke vragen te willen stellen over de uitvoering van toezegging T02180 inzake onderzoek naar de kosten van referenda.

7.
Rondvraag

Het lid Schouwenaar (VVD) vraagt of vanavond ook de stemming zal zijn over wetsvoorstel 34373 (Wet doorstroming huurmarkt). Dat wordt bevestigd: indien om stemming wordt gevraagd, vindt die vanavond plaats. Dit is ook vermeld op de Kameragenda.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman