Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
Staat van de Volkhuisvesting / toezegging T02074

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 april 2016 inzake aanbieding rapportage Staat van de Volkshuisvesting (32847, I) besluit de commissie dat op 17 mei 2016 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister kan worden geleverd. De commissie beschouwt toezegging T02074 als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman