Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verbetering hybride markt WGA (34.336)

-
34336

Wet verbetering hybride markt WGA

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Schnabel), SP (Elzinga) en PvdA (Sent).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren