Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 april 2016
1.
34345

Verhoging strafmaxima voor mensensmokkel

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Swagerman) en de ChristenUnie (Bikker). Er zal aan de andere fracties de gelegenheid geboden worden om zich bij deze vragen aan te sluiten. De PVV-fractie (Markuszower) gaf reeds aan zich bij een vraag van de VVD-fractie (Swagerman) te willen aansluiten.

2.
33451 / 32891, D

Brief ter aanbieding deelverslag Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren