Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)

- 33451 / 32891, D

Brief ter aanbieding deelverslag Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren