Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 april 2016
1.
34279

Wijziging Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 26 april 2016.

2.
33509

Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De commissie besluit op 17 mei 2016 inbreng te leveren voor verslag.

3.
34234

Implementatie Tabaksproductenrichtlijn

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast) en PVV (Van Hattem). Het conceptverslag wordt deze week per e-mail onder de leden van de commissie verspreid, zodat het vrijdag 15 april a.s. kan worden vastgesteld. Onder voorbehoud van adequate en tijdige beantwoording, dat wil zeggen uiterlijk woensdag 20 april 2016 om 12:00 uur, stelt de commissie voor het wetsvoorstel op 26 april 2016 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer