Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 april 2016
1.
E160002

Resolutie van het Europees Parlement van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))

De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan nader overleg met de Voorzitter van het Europees Parlement over zijn brief inzake de subsidiariteitstoets (34361, B). De commissie wordt graag op de hoogte gehouden van de verrichtingen van de rapporteur van de Tweede Kamer, het lid Taverne (VVD), en wenst t.z.t. een gesprek met hem te houden. De staf gaat na wat precies besproken wordt tijdens de Conferentie van de voorzitters van de parlementen van de EU van 22-24 mei 2016.

2.
33258/34105, I / toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2016 inzake uitvoering motie-Bikker c.s. (33258/34105, K) besluit de commissie in schriftelijk overleg met de minister te treden. De staf maakt een conceptbrief, die wordt rondgemaild aan de leden van de commissie. Toezegging T02238 wordt als deels voldaan aangemerkt.

3.
T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 april 2016 inzake afschrift van besluit op Wbmgp-aanvraag gemeente Vlaardingen (33797, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
T02108

Toezegging Beschouwing doorberekenen kosten (33.673)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 april 2016 inzake motie de Graaf c.s. (33673, G) verzoekt de commissie de staf ambtelijk navraag te doen wanneer de gevraagde beschouwing verwacht kan worden. Toezegging T02108 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman