Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 19 april 2016
1.
34219

Instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015

Brief van de minister van I&M van 29 maart 2016 in reactie op brief van 10 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 32127, AM)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Evaluatie en definitieve invoering 2toDrive

Brief - met bijlagen - van de minister van I&M van 12 april 2016 (29398, M)

De commissie besluit de brief van 12 april 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer