Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 19 april 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht (33.135)

-
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015

Brief van de minister van I&M van 29 maart 2016 in reactie op brief van 10 februari 2016 (verslag schriftelijk overleg 32127, AM)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer