Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
Staat van de Volkhuisvesting / toezegging T02074

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman