Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)

- 34403

Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

De commissie stelt voor op 31 mei 2016 het voorbereidend onderzoek te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman