Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 mei 2016
1.
34329

Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 juni 2016.

2.
Integratie van enkele artikelen in de EZ-begroting

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 22 april 2016 (34300 XIII, D)

De commissie besluit de brief van 22 april 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Digitale interne markt (DIM)

Vier mededelingen van de Europese Commissie inzake de digitale interne markt (DIM)

De commissie besluit de vier mededelingen inzake de digitale interne markt (DIM) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
LOFAR-project

Brief van de minister van EZ van 29 april 2016 in reactie op brief van 30 maart 2016 (verslag schriftelijk overleg 30196, A)

De commissie besluit de brief van 29 april 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Brief met afschrift van brief van de minister van EZ van 12 mei 2016 aan de Tweede Kamer (34199, I)

De commissie besluit op 24 mei 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6.
T01556 en convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer duidelijk is wat de commissie EZ van de Tweede Kamer in de procedurevergadering op 24 mei a.s. heeft besloten inzake het verslag schriftelijk overleg (TK 31571, 28) over het convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

7.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de bewindslieden van EZ van 29 april 2016 in reactie op brief van 8 maart 2016 (verslag schriftelijk overleg 34300 XIII, E)

De commissie besluit:
- Toezegging T01283 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01284 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01285 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01287 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01291 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01292 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01293 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01294 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01295 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016;
- Toezegging T01385 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01531 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01626 als openstaand te beschouwen en het ministerie van EZ verzoeken de betreffende brief (TK 31239, 208) alsnog aan de Eerste Kamer te sturen;
- Toezegging T01679 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T01691 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2019;
- Toezegging T01723 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2017;
- Toezegging T02094 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02095 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016, waarbij het ministerie van EZ wordt verzocht het rapport ook naar de Eerste Kamer te sturen;
- Toezegging T02097 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02099 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02118 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2017;
- Toezegging T02119 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02120 als voldaan te beschouwen;

8.
Evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Brief van de minister van Economische Zaken van 13 mei 2016 in reactie op brief van 6 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 33186, J)

De commissie besluit de brief van 13 mei 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Rondvraag

De commissie verzoekt de staf na te gaan wanneer de Kamer de Rijksstructuurvisie Aanvulling gebied Hollandse Kust aangeboden wordt. Voorts verzoekt de commissie de aan de Tweede Kamer gerichte brieven over windenergie op zee (TK 31239, 214; TK 33561, 27; en de brief d.d. 12 mei 2016 over (subsidie)kosten van windenergie op verschillende locaties voor de Hollandse Kust (TK 33561, 28) opnieuw ter kennisneming aan de agenda van 24 mei 2016 te hangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer