Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 mei 2016
1.
34302, Q

De commissie stemt in met de brief van de staatssecretaris van Financiën over het wetgevingsproces met betrekking tot het Belastingplan 2017 en andere fiscale wetsvoorstellen (34302,Q). Het lid Van de Ven (VVD) wenst echter nog wel in schriftelijk overleg met de staatssecretaris te treden.

2.
34391

Wet uitwerking Autobrief II

De leden van de fracties van CDA (Van Rij), PVV (Van Strien), SP (Köhler), PvdA (Sent), GroenLinks (Vos) en CU (Ester) leveren (uiterlijk 18 mei 2016, 10.00 uur) inbreng voor het voorlopig verslag.

3.
E160004 / E160005

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De commissie besluit op dit moment geen inbreng te leveren ten behoeve van schriftelijk overleg inzake E160004 en E160005, maar het verloop van de besprekingen even af te wachten.

De commissie besluit dat de inbrengdatum voor schriftelijk overleg inzake E160011 31 mei 2016 wordt.

4.
Terugkoppeling OESO-conferentie

TACKLING TAX AVOIDANCE - IMPLEMENTING THE BEPS MEASURES

Op voorstel van de voorzitter wordt het lid Van Rooijen (50PLUS) verzocht zijn terugkoppeling van de OESO-conferentie van 2 mei 2016 tijdens de commissievergadering voor EUZA te geven, waar dit punt ook geagendeerd staat. Geïnteresseerde leden kunnen hierbij aanschuiven.

5.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen en actualisatie van de toezeggingenregistratie

De commissie gaat akkoord met de aanbevelingen van de staf betreffende de status van de toezeggingen.

6.
Inventarisatie deelname gesprek rapporteurs EP inzake initiatiefrapport budgettaire capaciteit Eurozone

De leden van de fracties van CDA (Knapen), D66 (Backer of Rinnooy Kan), SP (Van Apeldoorn; onder voorbehoud) en Van Rooijen (50PLUS) geven aan aanwezig te willen zijn tijdens het gesprek in de Tweede Kamer met de rapporteurs van het Europees Parlement op 28 juni 2016 inzake initiatiefrapport over de budgettaire capaciteit van de Eurozone, indien dit doorgang vindt.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf bij de Tweede Kamer kenbaar te maken dat er belangstelling bestaat om deel te nemen aan een voorgenomen gesprek in de Tweede Kamer met de voorzitter van de Europese Centrale Bank (Draghi).

8.
Rondvraag

Het lid Van Rooijen spreekt de verwachting uit dat de brief over onderzoek naar de UFR-rente snel zal worden aangeboden aan de Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren