Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht (33.135)

-
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2014-2015

Brief van de minister van I&M van 10 mei 2016 in reactie op brief van 22 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 32127, AN)

De commissie besluit de brief van 10 mei 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer