Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 17 mei 2016
1.
Follow-up werkbezoek Caribisch deel van het Koninkrijk en voorbereiding beleidsdebat

De commissie stelt het conceptverslag van het werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk ongewijzigd vast. Voorts besluit de commissie op 24 mei 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van BZK ter voorbereiding op het beleidsdebat op 21 juni 2016 over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede. De minister van BZK zal worden verzocht deze vragen uiterlijk 3 juni 2016 te beantwoorden.

2.
IPKO 31 mei - 3 juni 2016

De commissie bespreekt de laatste stand van zaken van de voorbereiding van het IPKO van mei/juni 2016 en inventariseert welke leden zullen deelnemen. Tevens bespreekt de commissie de agenda van het gezamenlijke delegatieoverleg met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer op 23 mei 2016 voor. Het lid De Graaf (D66) brengt naar voren dat een verschuiving van het IPKO zodat ook een zaterdag daarvan deel uitmaakt, de participatie van Kamerleden bevordert, omdat deze op die dag minder/geen verplichtingen uit hoofde van hun hoofdfunctie buiten de Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman