Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
34059 / 34138 / 34212, F

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciƫle vragen; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 24 mei 2016. Het lid Backer (D66) bereidt een voorstel voor een informeel gesprek met belanghebbenden/deskundigen voor.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren