Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)

- 32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De commissie stelt voor op 27 september 2016 de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten (eerste termijn initiatiefnemers).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman