Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
Toezegging T02109

Toezegging Regierol minister (33.239)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 mei 2016 inzake uitnodiging werkconferentie burgemeester van de toekomst, 20 juni as (33239, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging blijft op deels voldaan staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman