Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)

- 34403

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 mei 2016 inzake aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (34403, B) kan door fracties die dat wensen worden betrokken bij het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 34403 (Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman