Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 mei 2016
1.
T01220 en T01222

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 25 april 2016 in reactie op het toezeggingenrappel van maart 2016 voor wat betreft de toezeggingen T01220 en T01222 (EK 34300 VII, E). De commissie besluit de status van de toezeggingen (openstaand) ongewijzigd te laten.

2.
Toezeggingen in het kader van de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10 (rapport-Spies)

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Spies (EK 34300 IV, K) bespreekt de commissie de status van de nog openstaande toezeggingen die verbandhouden met de evaluatie van de nieuwe staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10. De commissie besluit als volgt:
- de status van toezegging T01031 wordt gewijzigd in deels voldaan;
- de status van toezegging T01154 wordt gewijzigd in voldaan;
- de status van toezegging T01224 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01753 wordt gewijzigd in voldaan;
- de status van toezegging T01223 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01235 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01156 wordt gewijzigd in voldaan.

3.
Schriftelijk overleg ter voorbereiding op het beleidsdebat van 21 juni 2016

De fracties van SP (Meijer), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Ester), PvdD (Teunissen), 50PLUS (Nagel) en OSF (Ten Hoeve) leveren inbreng voor schriftelijk overleg ter voorbereiding op het beleidsdebat met de minister van BZK op 21 juni 2016 over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede. De minister zal worden verzocht de vragen uiterlijk 3 juni 2016 te beantwoorden.

4.
Gecombineerde vergadering commissies Koninkrijksrelaties Eerste en Tweede Kamer

De commissie bespreekt de agenda van het gezamenlijke delegatieoverleg met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer van hedenmiddag voor.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman