Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 mei 2016
1.
34408

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk

2.
34336

Wet verbetering hybride markt WGA

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
T02241

Toezegging Versterking positie individuele deelnemers (34.117 / 34.320)

De commissie besluit in reactie op de brief van 14 april 2016 (34117, I en bijlage) op 31 mei 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en 50PLUS (Van Rooijen).

4.
33972, X

Brief van de staatssecretaris van SZW en de minister van Financiƫn van 20 mei 2016 (33972, X) met hun reactie op het verzoek om onderzoek naar de ufr-methode in reactie op de brief van 10 maart 2016 (33972, V)

De commissie besluit in reactie op de brief van 20 mei 2016 (33972, X) op 14 juni 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren