Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 mei 2016




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
T02241

Toezegging Versterking positie individuele deelnemers (34.117 / 34.320)

De commissie besluit in reactie op de brief van 14 april 2016 (34117, I en bijlage) op 31 mei 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan) en 50PLUS (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren