Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verbetering hybride markt WGA (34.336)

-
34336

Wet verbetering hybride markt WGA

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren