Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 mei 2016
1.
34359

Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding


De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 juni 2016.

2.
34236

Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

De leden van de fracties van CDA (Bijsterveld), D66 (Engels), SP (Wezel) en CU (Bikker) leveren (uiterlijk 25 mei 2016, 17.00 uur) inbreng voor het voorlopig verslag. Er zal aan de andere fracties de gelegenheid worden geboden om zich bij deze vragen aan te sluiten.

3.
34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciƫle vragen; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit op 7 juni 2016 een informeel rondetafelgesprek te houden met personen uit de advocatuur, rechterlijke macht, deurwaarders en vertegenwoordigers van de RvdR, Spir-it, op voorstel van de leden Backer (D66) en Ruers (SP). Ter voorbereiding op het gesprek zullen enkele vragen op schrift gesteld worden.

Voorts besluit de commissie op 14 juni 2016 inbreng voor verslag te leveren met het verzoek aan de minister om 21 juni 2016 te antwoorden. De commissie stelt voor de wetsvoorstellen onder voorbehoud te agenderen voor plenair debat op 5 juli 2016. Bij dit plenaire debat zal ook wetsvoorstel 34237 Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciƫle vragen betrokken worden.

4.
E150041, E150042 en E150043

Het lid Duthler (VVD) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg.

5.
Mededelingen en informatie

Op voorstel van het lid Ruers (SP) wordt de NOvA verzocht om hun zorgen met betrekking tot de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, die zij tijdens het informele gesprek op 19 april 2016 hebben geuit ook schriftelijk jegens de Eerste Kamer kenbaar te maken.

De brief van de minister van V&J over het Rijksbreed wetgevingsprogramma met een geactualiseerd overzicht van wetsvoorstellen met een bezuinigingsdoelstelling van 50 miljoen Euro of meer (EK 34.300, AE) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren