Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150041 - Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel

- E150041, E150042 en E150043

Het lid Duthler (VVD) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren