Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 31 mei 2016
1.
34403

Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), PVV (Van Weerdenburg) en ChristenUnie (Bikker).

2.
Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat het programma voor de expertmeeting op 7 juni 2016 over de Wet open overheid rond is.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman