Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)

- 34403

Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), PVV (Van Weerdenburg) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman