Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 mei 2016
1.
34255, L

Brief van de staatssecretaris van SZW van 30 mei 2016, toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 30 mei 2016. Binnen de commissie is voldoende steun voor een derde termijn op 14 juni 2016, inclusief aansluitend stemming over het wetsvoorstel en de moties. Aldus zal de Voorzitter geadviseerd worden.

2.
T02241

Toezegging Versterking positie individuele deelnemers (34.117 / 34.320)

De vragen van de fractie van D66 aan de staatssecretaris van SZW - in reactie op de brief van 14 april 2016 (34117, I en bijlage) - kunnen als commissievragen gesteld worden.

3.
34300 XV, D (Toezeggingenrappel SZW) en 34300 III, B (Toezeggingenrappel AZ)

Brief van de bewindspersonen van SZW van 20 mei 2016 in reactie op de brief met het rappel toezeggingen (34300 XV, D)

De commissie besluit toezeggingen T01909, T02029 en T02144 te agenderen zodra de toegezegde brieven zijn ontvangen; tot die tijd blijven de toezeggingen als openstaand geregistreerd staan.
De commissie besluit de staatssecretaris schriftelijk te melden dat toezeggingen T01986 en T01987 nog niet (geheel) voldaan zijn en daarbij de nog openstaande brief van 8 juli 2015 onder de aandacht te brengen.
De commissie betrekt toezeggingen T01781 en T01967 bij de behandeling van de hoofdlijnennota toekomst pensioenbestel en beschouwt de toezeggingen tot die tijd als openstaand.
Toezegging T01506 is al eerder als voldaan aangemerkt; bij de overige toezeggingen wordt de rappeldatum aangepast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren