Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
34300 XV, D (Toezeggingenrappel SZW) en 34300 III, B (Toezeggingenrappel AZ)

Brief van de bewindspersonen van SZW van 20 mei 2016 in reactie op de brief met het rappel toezeggingen (34300 XV, D)

De commissie besluit toezeggingen T01909, T02029 en T02144 te agenderen zodra de toegezegde brieven zijn ontvangen; tot die tijd blijven de toezeggingen als openstaand geregistreerd staan.
De commissie besluit de staatssecretaris schriftelijk te melden dat toezeggingen T01986 en T01987 nog niet (geheel) voldaan zijn en daarbij de nog openstaande brief van 8 juli 2015 onder de aandacht te brengen.
De commissie betrekt toezeggingen T01781 en T01967 bij de behandeling van de hoofdlijnennota toekomst pensioenbestel en beschouwt de toezeggingen tot die tijd als openstaand.
Toezegging T01506 is al eerder als voldaan aangemerkt; bij de overige toezeggingen wordt de rappeldatum aangepast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren