Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 mei 2016
1.
34356 (R2064)

Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 juni 2016, gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 34359 - Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding.

2.
33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Wezel).

3.
34236

Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

De leden van de PvdA-fractie (Beuving) wensen zich aan te sluiten bij de vragen van de leden van de CDA-fractie (Bijsterveld) en de vraag van de D66-fractie (Engels) n.a.v. de brief van het College voor de Rechten van de Mens.

De leden van de VVD-fractie (Duthler) wensen zich eveneens aan te sluiten bij de vragen van de CDA-fractie (Bijsterveld).
Met deze wijzigingen wordt het voorlopig verslag vastgesteld.

4.
E160018, E160019 en E160020

Voorstel voor een verordening betreffende de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging binnen de eengemaakte markt;Voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten;Voorstel voor een verordening inzake de samenwerking tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot na ontvangst van de BNC-fiches.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de voortgang van de voorbereiding van het informele rondetafelgesprek over de KEI wetsvoorstellen (34059, 34138 en 34212) op 7 juni a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren