Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 mei 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de voortgang van de voorbereiding van het informele rondetafelgesprek over de KEI wetsvoorstellen (34059, 34138 en 34212) op 7 juni a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren