Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juni 2016
1.
33328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 13 september 2016, teneinde kennis te kunnen nemen van het verslag van de heden gehouden expertmeeting en de binnengekomen position papers.

2.
34228

Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit energieprestatievergoeding huur)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt geleverd door de fractie van de SP (Ruers).

3.
Rondvraag

De commissie wordt graag door de Huishoudelijke Commissie en/of het College van Senioren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de instelling van een staatscommissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman