Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juni 2016
1.
34422

Incidentele suppletoire begroting Financiën 2016 in verband met garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34391

Wet uitwerking Autobrief II

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor (onder voorbehoud van een woordvoerder) het wetsvoorstel plenair te behandelen op 28 juni 2016.

3.
34.302 / 34.002, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de exportheffing voor afvalstoffen die buiten Nederland worden gebracht om daar te worden verbrand; Belastingplan 2015

De commissie neemt kennis van het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën van 2 juni 2016.

4.
34302, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Belastingplan 2016

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van 27 mei 2016 en neemt een aantal besluiten ten aanzien van de toezeggingen.

De commissie besluit T0288 als deels voldaan aan te merken, T01326 als voldaan te beschouwen en de deadline van T01298 en T01183 te verschuiven naar 1 oktober 2016. Voorts besluit de commissie de toezegging T02289 aan het lid Backer (D66) over spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst in de commissievergadering van 27 september 2016 te agenderen.

5.
C, AE

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de voorgenomen verkoop van het aandeel in de Koninklijke Nederlandse Munt; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit op voorstel van het lid Köhler (SP) de inbrengdatum aan te houden totdat het verslag van het overleg in de Tweede Kamer hierover is verschenen.

6.
C, AF

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de toekomstplannen voor Holland Casino; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit op voorstel van het lid Köhler (SP) de inbrengdatum aan te houden totdat het verslag van het overleg in de Tweede Kamer hierover is verschenen. Voorts neemt de commissie graag kennis van de 'conceptwet' (NB: inmiddels ingediend onder kamerstuknummer 34471) .

7.
Evaluatie deskundigenbijeenkomst over positie CPB in het bestel 31 mei 2016

De commissie heeft de bijeenkomst als nuttig ervaren en besluit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) schriftelijk te benaderen n.a.v. bevindingen van de commissie.

8.
Mededelingen en informatie

Het gesprek met rapporteurs inzake initiatiefrapport budgettaire capaciteit Eurozone 28 juni 2016 is van de zijde van het Europees Parlement geannuleerd. De leden van de fracties van CDA (Knapen), D66 (Backer/ Rinnooy Kan), SP (Van Apeldoorn; onder voorbehoud) en 50PLUS (Van Rooijen) die zich hiervoor hadden aangemeld worden op de hoogte gehouden zodra een nieuwe datum bekend wordt.

De leden van de VVD-fractie (Van de Ven), D66-fractie (Backer) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) wensen zich aan te melden voor de conferentie inzake de toekomstige financiering van de EU op 7-8 september 2016 in Brussel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren