Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34.471)

-
C, AF

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de toekomstplannen voor Holland Casino; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit op voorstel van het lid Köhler (SP) de inbrengdatum aan te houden totdat het verslag van het overleg in de Tweede Kamer hierover is verschenen. Voorts neemt de commissie graag kennis van de 'conceptwet' (NB: inmiddels ingediend onder kamerstuknummer 34471) .


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren