Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst (34.302/34.303/34.304/34.305/34.306/34.276) (T02289)

-
34302, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Belastingplan 2016

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van 27 mei 2016 en neemt een aantal besluiten ten aanzien van de toezeggingen.

De commissie besluit T0288 als deels voldaan aan te merken, T01326 als voldaan te beschouwen en de deadline van T01298 en T01183 te verschuiven naar 1 oktober 2016. Voorts besluit de commissie de toezegging T02289 aan het lid Backer (D66) over spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst in de commissievergadering van 27 september 2016 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren