Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 7 juni 2016
1.
34287 [aangehouden]

Implementatie herziening mer-richtlijn

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 juni 2016.

2.
34425 [aangehouden]

Wet scheepsuitrusting 2016

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 juni 2016.

3.
Kabinetsreactie op beleidsonderzoek kostenefficiƫntie CO2-reductiemaatregelen (IBO CO2)

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ (TK 32813, 122)

De commissie besluit de brief van 9 april 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Technische briefing invoering Omgevingswet [aangehouden]

De commissie besluit tijdens de commissievergadering van 14 juni 2016 onderwerpen aan te dragen voor de technische briefing, die zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni 2016 (14:00 - 15:00 uur).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer