Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet scheepsuitrusting 2016 (34.425)

-
34425 [aangehouden]

Wet scheepsuitrusting 2016

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 juni 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer