Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juni 2016
1.
34396

Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 juni 2016.

2.
Rondvraag

Het lid Elzinga (SP) verzoekt om bij de planning van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling (34255) op 14 juni 2016 rekening te houden met het voorzitterschap van de plenaire COSAC-bijeenkomst. Enkele woordvoerders zouden na afloop van de derde termijn enige tijd voor fractieberaad op prijs stellen, voorafgaand aan de stemming.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren