Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht (32.168)

-
T01438

Toezegging Vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voorstel aanpak evaluatie (32.168)

De toezegging (T01438) kan als voldaan worden geregistreerd.
De commissie ziet af van overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren