Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof (33.866)

- 33865 (R2024) + 33866

Goedkeuring en uitvoering voor aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; Uitvoering wijzigingen Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de wetsvoorstellen nog vóór het zomerreces plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman