Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))

-
34358 (R2065)

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 5 juli 2016 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman