Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 juni 2016
1.
C, AE

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de voorgenomen verkoop van het aandeel in de Koninklijke Nederlandse Munt; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De fracties van SP (Köhler), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg. De leden van de fracties van CDA (Van Rij) en D66 (Prast) wensen zich bij de vragen van de ChristenUnie-fractie aan te sluiten.

2.
C, AF

Brief van de staatssecretaris van Financiën over de toekomstplannen voor Holland Casino; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De fracties van SP (Köhler), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.

3.
Inventarisatie thema's gesprek Algemene Rekenkamer

De commissie heeft een inventarisatie gehouden van de onderwerpen voor een gesprek met de voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Deze zal na het reces plaatsvinden.

4.
Rondvraag

De voorziene datum van plenaire behandeling van wetsvoorstel 34391 Wet uitwerking autobrief II wordt besproken en gehandhaafd op 28 juni 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren