Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet scheepsuitrusting 2016 (34.425)

-
34425

Wet scheepsuitrusting 2016

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer