Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2016
1.
34378

Bevoegdheden ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
33972, X

Brief van de staatssecretaris van SZW en de minister van Financi├źn van 20 mei 2016 (33972, X) met hun reactie op het verzoek om onderzoek naar de ufr-methode in reactie op de brief van 10 maart 2016 (33972, V)

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt - uiterlijk donderdagochtend 16 juni 2016 - geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Schnabel), SP (Elzinga, onder voorbehoud) en 50PLUS (Van Rooijen).

3.
E160021

Voorstel voor een richtlijn over de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van hoogopgeleide werknemers uit derde landen

De commissie besluit de procedure in afwachting van het BNC-fiche aan te houden.

4.
Toezegging Transparantie jaarverslag pensioenfondsen (T01779)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

De commissie neemt kennis van de passage over de transparantie van jaarverslagen uit de verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, F) en besluit op 28 juni 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De toezegging blijft als deels voldaan geregistreerd staan.

5.
Toezegging Aanvullende wetgeving (T02242)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 3 juni 2016 (32043, F) over pensioenonderwerpen

De commissie neemt kennis van de passage over de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen uit de verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, F). Zij beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

6.
Toezegging Verdringing op de arbeidsmarkt (T01000)

Brief van de minister van SZW van 9 juni 2016 (34300 XV, E) over afhandeling toezeggingen

De commissie neemt de brief van 9 juni 2016 (34300 XV, E) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.

7.
Toezegging Invulling AMvB en SER-advies premiedifferentiatie WW (T02029)

Brief van de minister van SZW van 9 juni 2016 (34300 XV, E) over afhandeling toezeggingen

De commissie neemt de brief van 9 juni 2016 (34300 XV, E) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren