Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verdringing op de arbeidsmarkt (31.767) (T01000)

- Toezegging Verdringing op de arbeidsmarkt (T01000)

Brief van de minister van SZW van 9 juni 2016 (34300 XV, E) over afhandeling toezeggingen

De commissie neemt de brief van 9 juni 2016 (34300 XV, E) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren