Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987)

-
33987

Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Wezel), PvdA (Beuving), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren