Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
34059 / 34138 / 34212

Digitalisering procesrecht in hoger beroep en cassatie; Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

De commissie besluit de deadline voor het leveren van inbreng voor het verslag te stellen op woensdag 15 juni 2016 12:00 uur.

Inbreng wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Rombouts), D66 (Backer), de SP (Ruers) en GroenLinks (Strik).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren