Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)

-
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Een ruime meerderheid van de commissie spreekt zich uit voor opschorting van de behandeling van dit wetsvoorstel tot ook de Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) deze Kamer bereikt heeft. Op verzoek van de fracties van ChristenUnie en SP wordt dit agendapunt aangehouden tot de commissievergadering van 21 juni 2016.

NB: de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 33885 is voorzien op 16 juni a.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren