Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 21 juni 2016
1.
34411

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 17 februari 2016, mede in reactie op brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 31571, X)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer), GroenLinks (Vos) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Uitkomsten onderzoek regionale effecten windparken op zee

Brief van de minister van EZ van 30 mei 2016 in reactie op brief van 29 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 34058, N)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Dercksen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Uitkomsten COP21 Parijs - appreciatie en vervolgstappen

Brief van de staatssecretaris van I&M van 15 juni 2016 in reactie op brief van 19 april 2016 (verslag schriftelijk overleg 31793, B)

De commissie besluit op 5 juli 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

5.
Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 3 juni 2016 (34487, A)

De commissie besluit op 28 juni 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6.
Voornemen TNO tot verkoop van meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

Brief van de minister van EZ van 17 juni 2016 (25268, C)

De commissie besluit op 5 juli 2016 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer