Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 21 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (34.411)

- 34411

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer